Producten op voorraad

Gratis verzending vanaf €50,-

Voor 22:00 besteld, zelfde werkdag verzonden

Publicatie financiële gegevens

De jaarrekening van Hulptroepen Alliantie B.V. (KVK 77714806) over het boekjaar 2020 is onlangs opgeleverd. Conform de geldende wet- en regelgeving hebben we de publicatiestukken aan de Kamer van Koophandel toegestuurd. We lichten dit graag toe.

Wat is er in de gepubliceerde jaarrekening opgenomen?

  • In deze publicatie zie je o.a. zaken als het eigen vermogen, schulden, de voorraadpositie en andere financiële kerngegevens van Hulptroepen Alliantie B.V. terug.
  • Onderdeel hiervan is dat Hulptroepen Alliantie B.V. een positief eigen vermogen (dat fungeert als werkkapitaal) heeft opgebouwd van €896.507 euro.


Toelichting:

  • Sinds de oprichting heeft Hulptroepen Alliantie B.V. op grote schaal miljoenen persoonlijke beschermingsmiddelen geleverd in Nederland. Voor de inkoop, continuering van de organisatie en alle kosten die daarmee verband houden moet deze B.V. werkkapitaal aanhouden.
  • Tussen eind maart en mei 2020 is de organisatie voorzien van werkkapitaal middels een aantal leningen. In mei 2020 zijn alle financieringen geheel terugbetaald inclusief rente. We hebben hierna Hulptroepen Alliantie B.V. financieel op eigen kracht verder voortgezet. Om dit te kunnen doen en de continuïteit te waarborgen hebben we dan ook besloten vervolgens zelf werkkapitaal op te bouwen in Hulptroepen Alliantie B.V.
  • We rekenen (zie ook de FAQ) in de prijzen o.a. de kosten door van de organisatie, medewerkers, voorraadrisico’s, bezorging, kwaliteitsmanagement, belastingen, verzekeringen, afschrijvingen en zakelijke dienstverlening die nodig zijn om Hulptroepen Alliantie B.V. te laten bestaan. Hierbij fluctueert het volume aan orders door de tijd heen, omdat COVID-19 niet leidt tot een constante en voorspelbare vraag. Op deze wijze kunnen we onze verplichtingen richting werknemers, leveranciers, klanten en bijvoorbeeld de belastingdienst voldoen.
  • Het bestuur van Hulptroepen Alliantie B.V. heeft in 2020 onbezoldigd plaatsgevonden.

Wat gaat er gebeuren met het opgebouwde werkkapitaal?

  • Een eventueel batig saldo van Hulptroepen Alliantie B.V. wordt allereerst binnen deze werkmaatschappij gebruikt als werkkapitaal om de operatie te continueren. Als er sprake is van overtollig werkkapitaal kan dit aan aandeelhouder Stichting Hulptroepen Alliantie toekomen als reserve. Het bestuur daarvan zal vervolgens kijken hoe dit besteed gaat worden.
  • Indien er bij het staken van de activiteiten van de stichting nog eigen vermogen in de stichting beschikbaar is zal het bestuur dat belast is met de opheffing voor deze middelen een passende maatschappelijke bestemming zoeken. Dit is ook statutair vastgelegd.